عارضه یابی

با توجه به رسالت پتنت در افشای اطلاعات برای عموم جامعه و افزایش سطح دانش، متخصصین دپارتمان تکنوفام با تسلط بر نحوه استخراج اطلاعات از اسناد پتنتی در کنار اسناد غیر پتنتی، در مهندسی معکوس محصولات فناورانه بدون نقض حق صاحبان پتنت آن­ها، عارضه یابی خطوط تولیدات و همچنین محصولات آن­ها به مجموعه ­های دولتی و خصوصی خدمات تخصصی ارائه می ­دهند؛ که بدین ترتیب به میزان قابل توجهی در هزینه زمان صرفه جویی خواهد شد.