اهداف، ماموریت

دپارتمان تکنوفام با هدف ارائه خدمات باکیفیت به اشخاص، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، شرکت‌هاي خصوصي فعال در حوزه های مرتبط با مهندسی و محیط زیست به دنبال ارتقای سطح دانش مدیریت دارایی های فکری، انتخاب بهترین مسیر راهبردی برای محافظت از ایده ها، تجاری سازی ایده ها و ارتقای بخش توسعه و تحقیق می باشد. به این منظور تیم تخصصی تکنوفام از مراحل ابتدایی شکل گیری یک ایده ی صنعتی تا مرحله ی تجاری سازی و بقا در بازار می تواند در کنار محققین، سرمایه گذاران و مدیران فنی قرار گیرد تا همگام با نیاز مشتریان مسیر رشد و بلوغ یک فناوری تا تجاری سازی موفق را هموار تر نماید.