تحلیل پتنت و رصد فناوری

رصد اسناد پتنتی به طور ویژه در کنار اسناد غیر پتنتی دید مناسبی نسبت به روند پیشرفت یک فناوری و تکامل آن فراهم می­آورد. شناسایی مسیر نوآوری، شناسایی شرکا، استراتژی منبع­ یابی، اکتشاف بازار و اتخاذ استراتژی، حل مشکلات فنی از مواردی هستند که متخصصان واحد تحلیل اختراع بر آن تمرکز دارند. فعالیت­های این واحد در سطوح مختلف انجام می­شود. در سطوح ابتدایی، اطلاعات موجود در اختراعات یک حوزه از فناوری برمبنای نرم افزارهای تحلیل اختراع به صورت کمی، آماری و قابل لمس گزارش می­شوند. این نوع تحلیل نهایتا به تعیین بازیگران قدرتمند یک حوزه از فناوری، تعیین پتنت­های برتر از نظر ارجاع، تعیین کدهای طبقه‌بندی برتر فناوری، ترسیم نمودار چرخه عمر، ترسیم روند زمانی ثبت پتنت، تعیین کشورهای صاحب دانش فنی و بازار محصول، تعیین اولویت‌های دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تهیه درخت فناوری می­انجامد که می­تواند در روال سرمایه­گذاری و ورود به بازار کمک شایانی برای شرکت­ها، موسسات تحقیقاتی و یا سیاست­گذاران فراهم نماید. در سطح بالاتر از تحلیل یک اختراع، افراد آموزش دیده که هم با مباحث فنی و حقوقی اختراعات آشنایی دارند و هم در حوزه­ی فناوری مربوطه متخصص هستند، با تحلیل متون اختراعات مواردی از قبیل مشکلات موجود در یک حوزه و راه­حل­های ارائه شده برای آن، خلا­های یک حوزه برای توسعه و تکامل یک فناوری فراهم می­نمایند که می­تواند مسیری برای توسعه و تحقیق باشد.