تحقیق و توسعه

امروزه بررسی اسناد پتنتی به عنوان منابع غنی از اطلاعات فنی و حقوقی در مسیر تحقیق و توسعه، غیر قابل انکار است. همچنین با توجه به گسترش رویکرد نوآوری باز در اقتصادهای دانش بنیان، متخصصین علوم مختلف و مسلط به امور مربوط به اسناد پتنتی در مجموعه کارافام در نقش همکاران واحد تحقیق و توسعه مجموعه­ های مختلف، در خارج از آن مجموعه آن­ها را همراهی خواهند کردند. در حقیقت، متخصصین مجموعه کارافام با نگاهی تازه و بدور از تاثیرات نوآوری بسته حاکم بر فضای مجموعه و همچنین محدودیت ­های اعمال شده، پیشنهاداتی در سطوح مختلف از نظر فنی-عملیاتی برای واحد تحقیق و توسعه ارائه خواهند کرد. این خدمت می­تواند به صورت همکاری پروژه­ای و یا طولانی مدت به صنایع عرضه شود .